Опровержение

Информацията на този уебсайт е само за обща информация. Информацията се предоставя от Oystershell, ние се стремим да я актуализираме и коригираме, но не представяме никакви преки или косвени гаранции за пълнотата, точността, надеждността, годността или достъпността по отношение на уебсайта или информацията, продуктите, услугите или свързаните с тях графики, съдържащи се в уебсайта за каквито и да било цели. Следователно всяко позоваване на тази информация е изцяло Ваша отговорност.

В никакъв случай Oystershell не носи отговорност за каквито и да е загуби или щети, включително, но не само, косвени или последващи загуби или щети, или каквито и да е загуби или щети, възникнали от загуба на данни или печалби, произтичащи от или във връзка с използването на този сайт.

Полагат се всички усилия, за да работи сайтът гладко и безпроблемно. Oystershell не носи и няма да носи отговорност за това, че уебсайтът е временно недостъпен поради технически проблеми, които са извън нашия контрол.

Информацията на нашия уебсайт може да варира в различните държави и не всички продукти и услуги да са налични във всички държави. Позоваването на продукт или услуга не означава, че този продукт или услуга са или ще бъдат във Вашата страна. Посочените в този уебсайт продукти и услуги може да подлежат на различни регулаторни изисквания в различните държави. Нищо от този уебсайт не трябва да се разглежда като промоция или реклама на продукт или услуга, които не са разрешени в съответната държава.