Právní prohlášení

Informace zveřejněné na webových stránkách jsou určeny výhradně k všeobecným informačním účelům. Informace jsou poskytovány společností Oystershell, a navzdory tomu, že usilujeme o to, aby informace byly aktuální a správné, nečiníme žádné výlučné nebo implicitní prohlášení ani neposkytujeme záruky, co se týče úplnosti, přesnosti, spolehlivosti, vhodnosti a dostupnosti informací s ohledem na webové stránky a informace, produkty, služby a související grafický obsah přístupný na těchto webových stránkách pro jakékoli účely. Odkazování na takové informace se děje přísně na vlastní odpovědnost.

Společnost Oystershell nenese v žádném případě odpovědnost za ztráty nebo škody způsobené ztrátou dat nebo ušlým ziskem v důsledku používání webových stránek nebo v takové souvislosti, včetně a bez omezení za přímé nebo nepřímé ztráty nebo škody.

Učiníme veškerá opatření pro to, aby webové stránky fungovaly plynule a bez potíží. Společnost Oystershell však nenese žádnou odpovědnost a nelze ji činit odpovědnou za to, že webové stránky nejsou dočasně dostupné z technických důvodů mimo působnost společnosti.

Informace přístupné na webových stránkách se v různých zemích mohou odlišovat, ne všechny produkty a /nebo služby jsou dostupné ve všech zemích. Odkaz na produkt nebo službu neznamená, že takový produkt nebo služba je nebo bude ve vaší zemi dostupná. Na produkty a služby uváděné na těchto webových stránkách se mohou v závislosti na dané zemi vztahovat různé právní předpisy. Nic na těchto webových stránkách nelze považovat za propagaci nebo reklamu produktu nebo služby, které nejsou v dané zemi povolené.