Jognyilatkozat

A honlapon szereplő információk kizárólag általános tájékoztatásra szolgálnak. Az információkat az Oystershell szolgáltatja, és miközben törekszünk arra, hogy az információkat naprakészen tartsuk, és azok helyesek legyenek, nem teszünk semmiféle kifejezett vagy hallgatólagos nyilatkozatot vagy garanciát a weboldal, illetve a honlapon található információk, termékek, szolgáltatások vagy kapcsolódó grafikák teljességére, pontosságára, megbízhatóságára, bizonyos célra való alkalmasságára vagy elérhetőségére vonatkozóan. Az ilyen információkra való hivatkozás tehát szigorúan saját felelősségére történik.

Az Oystershell semmilyen esetben nem vállal felelősséget a weboldal használatából eredő vagy azzal összefüggő adatvesztéssel vagy nyereség kiesésével kapcsolatos veszteségért vagy kárért, beleértve, korlátozás nélkül, a közvetett vagy következményes veszteséget vagy kárt.

Minden erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy a weboldal folyamatosan és zökkenőmentesen működjön. Az Oystershell azonban semmilyen felelősséget nem vállal, és nem vonható felelősségre azért, ha a weboldal rajta kívülálló műszaki problémák miatt átmenetileg nem elérhető.

A weboldalon szereplő információk országonként eltérőek lehetnek, és nem minden termék és / vagy szolgáltatás elérhető minden országban. A termékre vagy szolgáltatásra való hivatkozás nem jelenti azt, hogy az ilyen termék vagy szolgáltatás elérhető vagy elérhető lesz az Ön országában. Az ezen a webhelyen említett termékekre és szolgáltatásokra az országtól függően különböző jogszabályi előírások vonatkozhatnak. Ezen a weboldalon semmi sem tekinthető olyan termék vagy szolgáltatás promóciójának vagy reklámjának, amely az adott országban nem engedélyezett.